เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (Terms and Conditions)

บริษัท ออริจินอล จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจาก เว็บไซต์ original.co.th หรือซื้อผ่านทางหน้าร้านของบริษัท เท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้ากับทางทาง บริษัท ออริจินอล จำกัด โดยทางบริษัทจะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)

 1. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไป
 2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และและซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง หรือการผิดพลาดจากซอฟต์แวร์คอมพิมเตอร์ หรือจากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก หรือถูกของเหลวเช่นน้ำหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ
 3. สินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม เปลี่ยนตัวสินค้าหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก
 4. สินค้าที่เกินกำหนดการรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า ดูได้จากใบบิล / ใบเสร็จ / ใบกำกับ / หรือที่ตัวสินค้า

เงื่อนไขการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน

 1. สินค้าต้องไม่ผ่านการแก้ไข ดัดแปลง ถอด แกะ ซ่อมแซม อื่นใด เมื่อส่งกลับมาถึงทางร้านและทางร้านตรวจสอบ
 2. สินค้าทุกชิ้นจะมี Sticker Warranty หรือสติ๊กเกอร์รับประกัน ตัวสติ๊กเกอร์จะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข
 3. เมื่อสินค้าที่ซื้อไปพิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นจุดๆ
 4. เมื่อสินค้าที่ซื้อไปพิมพ์เอกสารออกมาแล้วมีรอยดำเป็นเปื้อนๆ
 5. เมื่อสินค้าที่ซื้อไปพิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นเส้น แนวนอนหรือแนวตั้ง
 6. ตัวสินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไป เช่น แตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 7. สินค้าที่มีปัญหาต้องไม่เกิดจากการใช้งานที่ผิดจากปกติ หรือนำไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ คราบกาแฟ, มีรอยสนิมอาจเกิดจากความชื่น, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้
 • สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไขโดยการพยายามดัดแปลง หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟช็อต, ไฟฟ้ารัดวงจร, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติเป็นต้น

หากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามที่จะสอบถามเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลสอบถามที่ contact form