• เงื่อนไขการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน
 • สินค้าต้องไม่ผ่านการแก้ไข ดัดแปลง ถอด แกะ ซ่อมแซม อื่นใด เมื่อส่งกลับมาถึงทางร้านและทางร้านตรวจสอบ
 • สินค้าทุกชิ้นจะมี Sticker Warranty หรือสติ๊กเกอร์รับประกัน ตัวสติ๊กเกอร์จะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข
 • เมื่อสินค้าที่ซื้อไปพิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นจุดๆ
 • เมื่อสินค้าที่ซื้อไปพิมพ์เอกสารออกมาแล้วมีรอยดำเป็นเปื้อนๆ
 • เมื่อสินค้าที่ซื้อไปพิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นเส้น แนวนอนหรือแนวตั้ง
 • ตัวสินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไป เช่น แตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 • สินค้าที่มีปัญหาต้องไม่เกิดจากการใช้งานที่ผิดจากปกติ หรือนำไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ คราบกาแฟ, มีรอยสนิมอาจเกิดจากความชื่น, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้
 • สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไขโดยการพยายามดัดแปลง หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟช็อต, ไฟฟ้ารัดวงจร, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติเป็นต้น

การคืนเงิน (Money back guarantee) 100%

หากคุณไม่พอใจในคุณภาพสินค้า คุณสามารถขอรับเงินคืนได้แบบเต็มจำนวน (100%) โดยง่ายดังนี้

 1. เพียงแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงต้องการขอคืนเงิน (และไม่ผิดเงือนไขตามด้านบนที่กล่าวมา)

การคืนเงิน 50%

1. เนื่องจากต้องการเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ ทางบริษัทจะพิจรณาคืนเงิน 50% โดยลูกค้าต้องส่งตลับหมึกที่จะคืนกลับมาตรวจสอบว่ายังอยู่ในเงื่อนไขตามด้านบน และ ยังไม่เลยระยะเวลารับประกัน

2. ซื้อไปเยอะกว่าที่จะใช้งานได้ทัน จึงขอคืนเงิน ทางบริษัทจะพิจรณาคืนเงิน 50% โดยลูกค้าต้องส่งตลับหมึกที่จะคืนกลับมาตรวจสอบว่ายังอยู่ในเงื่อนไขตามด้านบน และ ยังไม่เลยระยะเวลารับประกัน

3. อื่นๆ ทางบริษัทจะพิจรณาคืนเงิน 50% โดยลูกค้าต้องส่งตลับหมึกที่จะคืนกลับมาตรวจสอบว่ายังอยู่ในเงื่อนไขตามด้านบน และ ยังไม่เลยระยะเวลารับประกัน

Our Address

บริษัท ออริจินอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2/8 ถนนศรีษะคู้ ตำบล บางแขม อำเภอ เมืองนครปฐม นครปฐม 73170
Tel : 093-5958585
Line ID: @yhu5514o
Mail: original.co.th@gmail.com

เวลาเปิดทำการ

 • จันทร์ :8.30 – 20.00 น.
 • อังคาร :8.30 – 20.00 น.
 • พุธ :8.30 – 20.00 น.
 • พฤหัสบดี :8.30 – 20.00 น.
 • ศุกร์ :8.30 – 20.00 น.
 • เสาร์ :8.30 – 20.00 น.
 • อาทิตย์9.00 – 18.00 น.